Trang chủ / Chuyện làng SAO / Sau tin đồn mang thai con đầu lòng cho ông xã đại gia, Bảo Thy khẳng định: "Khi có tin vui, tôi sẽ thông báo với khán giả"

Sau tin đồn mang thai con đầu lòng cho ông xã đại gia, Bảo Thy khẳng định: "Khi có tin vui, tôi sẽ thông báo với khán giả"

sau-tin-don-mang-thai-con-dau-long-cho-ong-xa-dai-gia-bao-thy-khang-dinh-khi-co-tin-vui-toi-se-thong-bao-voi-khan-gia