Trang chủ / Người mẫu / Bước ra từ Vietnam's Next Top Model, Tuyết Lan, Mâu Thủy, Quang Đại, Hương Ly trở thành huấn luyện viên của các người mẫu nhí

Bước ra từ Vietnam's Next Top Model, Tuyết Lan, Mâu Thủy, Quang Đại, Hương Ly trở thành huấn luyện viên của các người mẫu nhí

buoc-ra-tu-vietnams-next-top-model-tuyet-lan-mau-thuy-quang-dai-huong-ly-tro-thanh-huan-luyen-vien-cua-cac-nguoi-mau-nhi