Ngôi Sao

Mô tả gói Ngôi Sao dịch vụ Sao Gala cho nhà mạng VinaPhone

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK S1 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY S1 gửi 9828. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK S7 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY S7 gửi 9828. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK S30 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY S30 gửi 9828. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Thời Trang

Mô tả gói Thời Trang dịch vụ Sao Gala cho nhà mạng VinaPhone

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK T1 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY T1 gửi 9828. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK T7 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY T7 gửi 9828. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK T30 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY T30 gửi 9828. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Tin Nóng

Mô tả gói Tin Nóng dịch vụ Sao Gala cho nhà mạng VinaPhone

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK N1 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY N1 gửi 9828. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK N7 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY N7 gửi 9828. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK N30 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY N30 gửi 9828. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Tổng Hợp

Mô tả gói Tổng Hợp dịch vụ Sao Gala cho nhà mạng VinaPhone

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK VIP gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY VIP gửi 9828. Giá cước:5,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK H7 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY H7 gửi 9828. Giá cước:15,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK H30 gửi 9828, hủy gói cước soạn HUY H30 gửi 9828. Giá cước:30,000 vnđ/tháng
Back to top