Trang chủ / Trợ giúp

Điều khoản sử dụng

Điều 1: Giải thích từ ngữ: Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng mạng xã hội Sao247, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật. Sao247: là dịch vụ mạng xã hội do Công ty TNHH AC Hà Nội Entertainment là chủ quản. Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật. Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản Sao247. Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm. Điều 2: Nội dung dịch vụ: Sao247 là mạng xã hội cung cấp dịch vụ về tin tức, giải trí, văn hóa, y tế xã hội, thời tiết, quốc tế…. Sao247 cung cấp cho Người Sử Dụng dịch vụ các audio, video clip,… mà Sao247 có bản quyền. Sao247 cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi, thảo luận và phản hồi thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ về những nội dung được cung cấp trên Sao247. Người Sử Dụng Sao247 có thể sử dụng dịch vụ trên Website hoặc/và các ứng dụng Sao247 phát triển trên thiết bị di động. Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ Sao247 , Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định. Khi truy cập, sử dụng Sao247 bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Sao247 mà HÀ NỘI ENTERTAINMENT phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Sao247 không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Sao247 này, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Sao247 sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị. Điều 4: Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ. Người Sử Dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký và sử dụng Sao247, hoặc cung cấp số CMND của người giám hộ. Khách hàng sử dụng tài khoản để truy cập Sao247. Khách hàng cũng có thể đăng nhập Sao247 từ tài khoản liên kết mà Sao247 cho phép. Một số tính năng của Sao247 yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng Sao247 với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng Sao247 được tốt nhất. Thông tin về tài khoản của Người sử dụng phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất. Vui lòng giữ bí mật mật khẩu của bạn, Người sử dụng không nên tiết lộ cho bất kì ai thông tin mật khẩu. Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng dịch vụ từ tài khoản của bạn. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu Người sử dụng nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo cập nhật cho chúng tôi thông tin mới nhất trong bảng đăng kí của Người sử dụng để chúng tôi có thể liên lạc với Người sử dụng trong trường hợp cần thiết. Trên Website/ứng dụng Sao247 xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, Người sử dụng không nên suy luận rằng Sao247 hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang này khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Sao247 không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Sao247. Sao247 cho phép Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ video, clip thuộc các thể loại mà Sao247 định hướng. Sao247 sẽ thẩm tra sơ bộ về kỹ thuật và nội dung video, và như vậy video, nội dung cung cấp của Người Sử Dụng có thể không được đăng tải lên ngay lập tức. Bài viết đánh giá ý kiến của Người sử dụng là một phần Dịch vụ Sao247. Người Sử Dụng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên Sao247. Người Sử Dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

Điều 5. Các thay đổi với Sao247 Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.

Điều 6. Thay đổi quy định Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Sao247 sau những sửa đổi đó, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

Điều 7. Hành vi của bạn. Người sử dụng thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác ("Nội dung"), được Người sử dụng hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” chia sẻ công khai và rộng rãi trên diễn đàn hoặc tại các khu vực trên website cho phép Người sử dụng chia sẻ nội dung dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Người sử dụng hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng. Người sử dụng thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa Người sử dụng đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với Người sử dụng trong bất cứ phương diện nào nào về Nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan. Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, Người sử dụng hoàn toàn đồng ý rằng: Người sử dụng sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép; Người sử dụng không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức website Sao247; Người sử dụng sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của Người sử dụng nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý. Người sử dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác; Người sử dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của Người sử dụng trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào; Người sử dụng sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ Sao247 vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Sao247; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền. Người sử dụng không có quyền trong và đối với thông tin được Sao247 cung cấp và Người sử dụng sẽ không sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này. Người sử dụng cam kết đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu …) đưa lên đăng tải trên website Sao247.

Điều 8. Cấm truy cập Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Người sử dụng vào Sao247 hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng Người sử dụng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

Điều 9. Thông tin của bên thứ ba Thông tin được cung cấp tại Sao247 có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được Sao247 chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên website Sao247 không được coi là khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của Sao247 về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Sao247 không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của bạn. Website Sao247 không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, Người sử dụng sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

Điều 10. Liên kết đến và đi từ Sao247 Các liên kết tại Sao247 có thể dẫn Người sử dụng tới các website khác, và Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng Sao247 không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp. Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của Sao247 về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

Điều 11. Bồi thường Người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người sử dụng có hành vi vi phạm quyền tác giả quyền liên quan. Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng Sao247 khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định và/ hoặc sự sử dụng của Người sử dụng với website Sao247. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn.

Điều 12. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do Sao247 đăng tải đều thuộc về Sao247 hoặc cấp phép hợp pháp cho Sao247 sử dụng. Trừ phi được sự đồng ý của Sao247, Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website Sao247 hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Sao247. Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, Người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của Người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website Sao247, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để Người sử dụng sử dụng dịch vụ. Và do vậy, Người sử dụng không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó. Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Sao247 và/hoặc dịch vụ của Sao247 một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

Điều 13. Cung cấp Nội dung trên Sao247 Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi: Người sử dụng đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; Người sử dụng cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của Người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì. Người sử dụng bảo đảm rằng Người sử dụng có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này; Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào Người sử dụng cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

Điều 14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của người sử dụng. Sao247 không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó. Việc truy cập và sử dụng website Sao247 do Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp NHƯ HIỆN CÓ. Sao247 chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý, bao gồm cả nhưng không chỉ giới hạn trong bất kỳ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc sự thích hợp cho bất cứ mục đích cụ thể nào. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nằm trong dịch vụ của Sao247 và bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra thông qua chúng tôi hoặc website của chúng tôi. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa Người sử dụng và một bên thứ ba. Trong bất kỳ trường hợp nào, Sao247 cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về Người sử dụng hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Sao247, ngay cả khi Sao247 đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó. Người sử dụng hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính Người sử dụng đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin Người sử dụng lấy được tại Sao247. Người sử dụng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của Người sử dụng tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

Điều 15. Từ chối bảo đảm Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng việc Người sử dụng sử dụng Sao247 và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Các dịch vụ được cung cấp cho Người sử dụng "như đang có" và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, và sự không vi phạm. Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Điều 16. Luật áp dụng Người sử dụng đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

Điều 17. Nhiều người dùng Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

Điều 18. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 1. Nguyên tắc lý vi phạm. Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Sao247 sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây: • Khóa tài khoản Sao247 có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải Sao247 . • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Sao247 và các sản phẩm, dịch vụ do HÀ NỘI ENTERTAINMENT cung cấp
 2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại. • Sao247 có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội. • Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau: Điện thoại cơ quan: 035 6994964 • Sao247 tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. • Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với Sao247 sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại. • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Sao247 phải được gửi đến SAO247 ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại: Địa chỉ liên lạc:Công ty TNHH AC Hà Nội Entertainment Địa chỉ:Số 18-C7 Khu Biệt thự Ciputra - Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại1:035 6994964 E-mail:anhhh@achn.vn • SAO247 sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật. • Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ người sử dụng. • SAO247 chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. • Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng Sao247 với nhau, có thể SAO247 sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc SAO247 sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, SAO247 sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng Sao247 hợp pháp và chính đáng. • Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Sao247. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Sao247 sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sao247 sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Sao247 đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm. • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Điều 19. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người dùng

 1. Nguyên tắc. Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Sao247 sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý. Hình thức xử phạt khóa tài khoản Sao247 có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản Sao247 Nếu tài khoản Sao247 bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn. Các hình thức xử phạt:
  • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 10 ngày
  • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 20 ngày
  • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.
 2. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 10 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau. Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật. Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp Pháp luật quy định. Ngoài chịu xử phạt do Sao247 áp dụng, Người Sử Dụng vi phạm còn chịu trách nhiệm trực tiếp với người bị xậm phạm quyền và Pháp luật. Đăng tải những thông tin, nội dung mê tín dị đoan; Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các Người Sử Dụng khác. Lôi kéo công đồng thành viên tham gia có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.
 3. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 20 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau. Đăng tải thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, clip, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Chát khiêu dâm, spam chat, kích động các thành viên khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm. Đăng tải nội dung, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Đăng tải thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Đăng tải tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; Quảng cáo: nội dung đăng tải của Người Sử Dụng có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo khác bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung như: Tuyên truyền hoặc liên quan đến việc treo máy dùm, mua bán ID mua bán tài khoản, chuyên bẻ khóa tài khoản, spam bộ sản phẩm giải trí, vật phẩm riêng, treo máy ngoài, hỗ trợ, sản phẩm, hang hóa … và các thông tin quảng cáo khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của HÀ NỘI ENTERTAINMENT. Xâm phạm riêng tư: sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý. Công kích người khác: sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân. Vi phạm bản quyền: sử dụng nội dung không thuộc bản quyền của mình để đăng tải lên Sao247 mà không được phép của chủ quyền.
 4. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau: Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng Sao247 nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động. Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc. Đăng tải, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. Sử Dụng đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc Người Sử Dụng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex, video khiêu dâm ở mức độ cao. Thông tin cá cược, cờ bạc: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề, và các hình thức tổ chức đánh bạc khác trên mạng xã hội Sao247. Đăng tải thông tin, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm. Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo giả mạo các tổ chức hoặc cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản Sao247 . Phá hoại hệ thống mạng xã hội Sao247: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat. Sử dụng Sao247 để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Điều 20. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Sao247 thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của HÀ NỘI ENTERTAINMENT hoặc được cấp phép hợp pháp cho HÀ NỘI ENTERTAINMENT sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Trừ khi được sự đồng ý của HÀ NỘI ENTERTAINMENT, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm Sao247 . Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Sao247 mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Sao247 vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên Sao247. HÀ NỘI ENTERTAINMENT có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm Sao247 của HÀ NỘI ENTERTAINMENT. Việc sử dụng quyền và sở hữu của HÀ NỘI ENTERTAINMENT cần phải được HÀ NỘI ENTERTAINMENT cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, HÀ NỘI ENTERTAINMENT không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó. Người Sử Dụng đồng ý để HÀ NỘI ENTERTAINMENT tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Sao247 một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc HÀ NỘI ENTERTAINMENT sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Người Sử Dụng. Quy trình thông báo vi phạm bản quyền: Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ Sao247, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho HÀ NỘI ENTERTAINMENT về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. HÀ NỘI ENTERTAINMENT sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà HÀ NỘI ENTERTAINMENT nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Sao247 lại địa chỉ: Công ty TNHH AC Hà Nội Entertainment Địa chỉ:Số 18-C7 Khu Biệt thự Ciputra - Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại1:035 6994964 E-mail:anhhh@achn.vn Để giúp HÀ NỘI ENTERTAINMENT có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người Sử Dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau: Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền. Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người Sử Dụng cho là bị vi phạm. Mô tả về nơi mà các tài liệu Người Sử Dụng cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ Sao247 đủ để cho phép Sao247 xác định vị trí tài liệu đó. Thông tin liên hệ của Người Sử Dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để Sao247 có thể liên hệ với bạn. Người Sử Dụng tuyên bố rằng, Người Sử Dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật; Người Sử Dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người Sử Dụng là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó. Sao247 có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo. Điều 21. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người sử dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Người sử dụng chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Người sử dụng về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Người sử dụng thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Người sử dụng. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …) Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người sử dụng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng. Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

Điều 22: Hiệu lực của thỏa thuận Sử dụng ngoài phạm vi Việt Nam.Chúng tôi là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Mục tiêu của Sao247 là mang lại cho người dùng nội dung dưới sự cho phép của chủ sở hữu nội dung một cách hợp pháp. Do đó, chúng tôi bị giới hạn bởi các quyền phát hành nội dung trong phạm vi địa lý từ các nhà cung cấp nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ mà Sao247 không có quyền được cung cấp dịch vụ đều bị cấm. Kiểm soát xuất khẩu. Phần mềm và sự truyền tải dữ liệu kỹ thuật, nếu có, kết nối với Dịch vụ Sao247 được kiểm soát xuất khẩu. Người sử dụng đồng ý tuân thủ với tất cả các luật liên quan đến phần mềm và truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà Người sử dụng cư trú. Luật áp dụng:Người sử dụng đồng ý rằng bản Điều khoản sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. HÀ NỘI ENTERTAINMENT sẽ công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó. Điều 23. Thông tin bổ sung Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị; Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực; Người sử dụng đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu; Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

Back to top