Trang chủ / Hoa Hậu / Hoa hậu Toàn cầu 2019 kém sắc, Á hậu bị trao nhầm giải, nhưng đỉnh điểm tràng cười lại là cô Á hậu tuột vương miện ON, THEO HELINO 00:06 13/02/2019

Hoa hậu Toàn cầu 2019 kém sắc, Á hậu bị trao nhầm giải, nhưng đỉnh điểm tràng cười lại là cô Á hậu tuột vương miện ON, THEO HELINO 00:06 13/02/2019

hoa-hau-toan-cau-2019-kem-sac-a-hau-bi-trao-nham-giai-nhung-dinh-diem-trang-cuoi-lai-la-co-a-hau-tuot-vuong-mien-on-theo-helino-0006-13022019